Legislatie

Serviciile DDD sunt obligatorii pentru persoanele juridice prin:

 1. Legea 101/2006 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor
 2. Ordinul 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei
  Art. 50: Dezinsecţia periodică se va face la intervale prevăzute în metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni; între operaţiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsecţie şi deratizare curente, de întreţinere, în funcţie de prezenţa vectorilor.
 3.  HOTĂRÂRE nr. 857 din 24 august 2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice
 4. Ordinul ANRSC nr. 82/2015 pentru aprobarea REGULAMENT-CADRU din 9 martie 2015 al serviciului de salubrizare a localităţilor
  Art. 105: Dezinsecția se execută:
  a) trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, instituţiilor publice şi spațiile comune închise ale clădirilor;
  b) lunar şi ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar și ale unităților sanitare;
  Deratizarea se execută:
  a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar şi asociațiile de proprietari/locatari, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;
  b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puțin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar, cu respectarea prevederilor legale referitoare la siguranța alimentului;
 5. Ordinul 79/ 2017 privivind modalitatea de achitare şi cuantumul contribuţiei datorate la bugetul ANRSC
 6. Ordinul 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de inregistrare/autorizare sanitara veterinara a unitatilor si mijloacelor de transport
 7. Ordinul MS 15 / 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei
 8. Legea 85/1995 pentru aprobarea O.G. nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea prpduselor de uz fitosanitar
 9. Ordonanta 41/2007 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de protectie a plantelor
ro_RORomanian

Niciun produs în coș.